iDDD-TEAMS© begeleiding

teamperformance - teamontwikkeling - samenwerking-zelfsturing

Wat beloven wij?

Elke teambegeleiding is op maat gemaakt en specifiek afgestemd op de vraag van het team. Kern van deze maatwerkbegeleiding is het team leren hoe zij steeds de juiste beslissingen kunnen nemen en juiste keuzes kunnen maken met behulp van de iDDD TeamNavigator©.

 

Een belangrijke en krachtige structuur die wordt aangereikt is de door ons ontwikkelde Voorwaarden voor Verandering©. Hiermee kan beter met constante verandering worden omgegaan.

 

Dieper liggende dynamieken en verstrikkingen worden zichtbaar gemaakt met het door ons ontwikkelde SystemicSensing©. Gevolg is meer begrip, betere samenwerking en communicatie, wat leidt tot flow in teams.

 

We leren teams ook zichzelf bewust duurzaam vitaal te houden door het op orde houden van de zeven iDDD TEAM-Vitamines©. In de uitvoering wordt altijd gekozen voor een oplossingsgerichte en op de praktijkgerichte aanpak.

Wat kan je ermee?
 • Vitale teams ontwikkelen naar een flowstaat
 • Kwalitatieve besluitvorming op basis van een gedragen teamfilosofie en droomambitie
 • Meer begrip en respect voor verschillen
 • Effectief samenwerken en communiceren
 • Ontsluiten van verborgen leiderschap, kwaliteiten en creativiteit in het team
 • Met als gevolg betere resultaten in de breedste zin van het woord: Together Everybody Achieves More Success!

 

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP! OVERTUIGD? MAAK EEN AFSPRAAK!

 

 • Voor wie

  Deze maatwerkbegeleiding is bedoeld voor teams die geloven dat teamontwikkeling en  persoonlijke ontwikkeling niet los van elkaar gezien kunnen worden.

   

  Er is een sterke behoefte om met elkaar te werken richting een sterk en authentiek team, in combinatie met een drang om ook resultaten te creëren.

  MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP! OVERTUIGD? MAAK EEN AFSPRAAK!
 • Alle feiten op een rij

  Elke teambegeleiding is op maat gemaakt en specifiek afgestemd op de vraag van het team. Wij geloven dat geen team hetzelfde is, net zoals dat elk individu uniek is.

   

  Kern van deze maatwerkbegeleiding is het team leren hoe zij steeds de juiste beslissingen kunnen nemen en juiste keuzes kunnen maken met behulp van de iDDD TeamNavigator©. Deze ‘lens’ zorgt voor effectieve reflectie en besluitvorming. Dit uiteraard in het licht van de (lange termijn) droomambitie, de korte termijn doelstellingen en filosofie van de (moeder)organisatie.

   

  Om goed om te kunnen gaan met alle veranderingen waar elk team mee te maken heeft, krijgt het team een krachtige structuur aangereikt: de door ons ontwikkelde  Voorwaarden voor Verandering©. Op deze manier kan elke verandering effectief worden gevolgd, getoetst en worden bijgestuurd.

   

  Ook wordt het vermogen om in het team ‘onderwater waar te nemen’, verdiept door gebruikmaking van het door ons ontwikkelde SystemicSensing©. Dieper liggende dynamieken en verstrikkingen worden eerst zichtbaar gemaakt, om vervolgens opgelost te kunnen worden. Gevolg is meer begrip, betere samenwerking en effectieve communicatie. Het team kan zich nu makkelijker en resultaatgericht naar een flowstaat ontwikkelen. Deze staat helpt het maximale uit de teamleden naar boven te halen, zodat ze ook maximaal kunnen bijdragen aan het teamresultaat.

   

  We leren teams ook zichzelf bewust duurzaam vitaal te houden door het op orde houden van de zeven iDDD TEAM-Vitamines©. De vitamines Aandacht, Betrokkenheid, Contact, Delen, Elkaar, Feedback & Feedforward en Groei worden vertaald naar alle daagse situaties van het team. Doel is het team een eenvoudige en erg effectieve manier te leren waarmee zij zichzelf en elkaar vitaal en energiek kunnen houden.

  MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP! OVERTUIGD? MAAK EEN AFSPRAAK!
 • Programma

  In de uitvoering wordt altijd gekozen voor een oplossingsgerichte en op de praktijkgerichte aanpak. De situatie van het team is leidend in het programma.

   

  De voorbereiding bestaat altijd uit een of meerdere intakegesprekken. In die gesprekken wordt helder welke aanpak het beste volstaat gegeven de behoeften, de mate van bereidheid inspanning te leveren, de hoeveelheid beschikbare tijd en budget.

   

  Het programma bestaat minimaal uit 4 dagen. De achterliggende gedachte is dat teams een bepaalde minimale hoeveelheid tijd nodig hebben om zichzelf het voorgenoemde eigen te kúnnen maken. De planning gaat uiteraard in overleg, evenals de volgorde van het programma.

  MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP! OVERTUIGD? MAAK EEN AFSPRAAK!
 • werkwijze en methodieken

  De taak van de teamleider is in rap tempo aan het verschuiven van ‘baas’, kartrekker en eindverantwoordelijke naar verbinder, facilitator en inspirator. In vele teams is zelfsturing al een issue, met de daarbij behorende veranderingen en uitdagingen. De rol van teamlid met een taak verschuift naar verantwoordelijkheid dragend teamlid. Dat betekent dat zowel teamdynamieken als persoonlijke dynamieken zullen worden aangeraakt. Dat is voor velen nieuw en vergt tijd en aandacht.

   

  Wat blijkt vanuit onze jarenlange praktijkervaring, is dat in combinatie met het ontwikkelen van het (persoonlijk) leiderschap van in eerste instantie de betrokken teamleider en een aantal keyplayers in het team, een hoger rendement levert. We adviseren meestal het volgen van de Lifetime Leadership Master. De gedachte er achter is dat al hetgeen in de iDDD-TEAMS© begeleiding wordt aangereikt, op deze manier beter kan worden geborgd in de dagelijkse praktijk. Immers persoonlijke ontwikkeling, leidt altijd tot businessontwikkeling, terwijl businessontwikkeling niet persé leidt tot persoonlijke ontwikkeling. Dit terwijl de mensen in het team dé bepalende factor zijn. Sommige leiders kiezen daarnaast ook voor gerichte en specifieke businesscoaching op onderdelen, met als doel een zo goed mogelijke integratie van de nieuwe structuren en inzichten.

   

  De iDDD-TEAMS© begeleiding is opgebouwd rondom de unieke iDDD TeamNavigator© en de iDDD BusinessNavigator©. Deze zijn door ons ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring in team- en ondernemingsontwikkeling. Het werkt als een op maatgemaakte leidraad voor het nemen van (belangrijke) beslissingen. Tijdens de begeleiding maakt het team zich de TeamNavigator© eigen op een manier dat die ook na de begeleidingsdagen blijft ondersteunen. Ook maakt het team kennis met de kracht van de LeadershipNavigator© en hoe die er uit zou kunnen zien voor de teamleden zelf.

   

  Er wordt in deze begeleidingen ook gewerkt met krachtige onderdelen uit Oplossingsgericht Werken, NLP, SystemicSensing© (o.a. opstellingen) en Mindfulness. Het geheel wordt omkleed met realistische team-, management- en levenservaringen van de trainers en deelnemers. De begeleiding is vooral interactief. Korte doelgerichte theorie wordt afgewisseld met een diversiteit aan opdrachten, zelfreflectie, teamreflectie, inspirerende discussies en ontspannende lichte meditatie.

  MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP! OVERTUIGD? MAAK EEN AFSPRAAK!
 • Locatie

  Alle iDDD-TEAMS© begeleiding worden verzorgd in de iDDD Company trainingslocatie aan zee; Strandpaviljoen Zeezicht, aan het einde van de Zeeweg, op het strand van Castricum aan Zee, Noord-Holland.

   

  Een plek met fijne ambiance, heerlijke keuken en fijne bediening.

  ONTDEK ZEEZICHT
 • Trainingsdata

  De data worden in overleg gepland.

 • Prijs

  iDDD Company levert waarde per deelnemer. De investering voor een iDDD-TEAMS© begeleiding is o.a. afhankelijk van de teamgrootte, de complexiteit van de vraag, het aantal begeleidingsdagen, de doorlooptijd en specifieke wensen en eisen. Elke iDDD-TEAMS© begeleiding wordt daarom op maat geoffreerd.

   

  iDDD Company is BTW-plichtig, hoogtarief.

  MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP! OVERTUIGD? MAAK EEN AFSPRAAK!