BusinessNavigator© Managementbegeleiding

Structureel bouwen aan de droomambitie van je onderneming vanuit een gedragen filosofie

Wat beloven wij?

 

Met de krachtige iDDD LeadershipNavigator© en de iDDD BusinessNavigator© faciliteren we een helder en bruikbaar framework voor directie- en managementteams om steeds het juiste besluit te nemen en de juiste keuzes te maken. Onze belofte is dat het leidersteam vanuit ontspannen daadkracht komt tot een bedrijfssturing die past bij het bedrijf in de fase waarin het zich bevindt.

Het is een proces van samen leren om de schets van de droomambitie te maken. De bedrijfsfilosofie helder en concreet maken: van oorsprong, naar een duidelijke visie, kernwaarden en principes. Het laden van het gewenste bedrijfsgevoel, en de strategie met het passende leiderschap te ontdekken. Alle benodigde kwaliteiten komen boven, zodat er steeds voorwaarts wordt gewerkt. De droomambitie en de (merk)identiteit van het bedrijf worden bewust en concreet. De iDDD BusinessNavigator© is hét framework om zelfregulerende teams de juiste sturing vanuit de directie te geven. Van directief naar faciliteren en zelfreguleren. Van afwachtend naar pro-actief, ondernemend en verantwoordelijkheid nemend. Het startpunt is de directie. Het resultaat wordt zichtbaar en voelbaar in de rest van de organisatie in de zelfregulerende teams.

 

Het team verbindt zich meer en meer tijdens dit intense ontwikkelingsproces. Hierdoor kan de filosofie veel beter worden omarmt en de rest van de organisatie bevlogen worden meegenomen in dit ontwikkelingsproces. Het proces van komen tot en het onderhouden van, leren wij aan het leidersteam. Zij zijn immers eindverantwoordelijk voor alle beslissingen en keuzes. Basisgedachte is ‘Wat je zelf kunt doen, heb je als leidersteam zelf te doen.’. Hierdoor beklijft het proces dieper en beter, met als gevolg betere resultaten.

Wat kan je ermee?

 

 • Steeds de juiste beslissingen nemen vanuit leiderschap met ontspannen daadkracht.
 • Ontwikkelen van leiderschap dat bij het bedrijf past. Vanuit jullie mensen de vele kwaliteiten nog beter benutten: uit de organisatie halen wat er in zit.
 • Zicht krijgen op hoe je jullie lange termijn toekomst aantrekkelijk kunt maken: creëer jullie droomambitie.
 • Scherpe focus aanbrengen en behouden op de korte termijn toekomst: getting things done! Meetbaar én merkbaar.
 • Jullie business en organisatie steeds weer een beetje beter en succesvoller maken: groeien in jullie tempo.
 • Een voorbeeld zijn voor de rest van de organisatie: gewoon door jullie zelf te zijn in vol ornaat, congruent met de filosofie waar het bedrijf voor staat en bouwend aan de droomambitie.
 • Een fundament leggen voor zelfsturing op basis van een gedragen filosofie, focus en droomambitie. Wij noemen dat zelfregulerende teams die gefaciliteerd worden door de directie.

 

 

 

 • Voor wie

  Deze begeleiding is bedoeld voor directie- en managementteams. Voor aanvang van de begeleiding vindt er een intakegesprek plaats met een van de begeleiders. Op basis daarvan wordt een eerste schets van de aanpak gemaakt. In het vervolggesprek wordt deze besproken en eventueel gefinetuned, om er samen zeker van te zijn dat deze vorm van begeleiding gaat brengen wat een ieder er van verwacht.

   

  De iDDD BusinessNavigator© Managementbegeleidingen zijn altijd maatwerk, afgestemd op de specifieke situatie van het bedrijf.

  MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP! OVERTUIGD? MAAK EEN AFSPRAAK!
 • Alle feiten op een rij

  Tijdens de iDDD BusinessNavigator© Managementbegeleidingen draait het om het persoonlijk leiderschap van de leiders, vertaald naar het benodigde business leiderschap. Wie zijn jullie als leiders werkelijk? Door welke waarden en principes worden jullie gedreven? Hoe nemen jullie beslissingen en wat stuurt jullie hierbij? Hebben jullie een heldere droomambitie, een toekomstvisie? En is deze in lijn met wie jullie als bedrijf zijn, wat jullie drijft, hoe jullie handelen en hoe jullie je presenteren naar buiten toe? Hoe motiveren en inspireren jullie de medewerkers? Hoe zorgen jullie ervoor dat zij maximale inspanning leveren om gewenste doelstellingen te halen? Maar ook wat houdt jullie hierin nog tegen?

   

  Deze begeleidingen zijn een oprechte, eerlijke en soms confronterende kennismaking met jezelf, jullie als team en als organisatie. Een impactvolle ervaring die veel effect zal hebben op in de organisatie en in jullie persoonlijke leven.

   

  Vanuit het principes ‘bereidheid is alles’ ‘wat je zelf kunt heb je zelf te doen’ en ‘alles is leren’ zijn deze iDDD BusinessNavigator© Managementbegeleidingen vooral een ervaringsgerichte begeleiding en doordat we alleen maar werken met jullie praktijk, is het leereffect heel direct merkbaar. Leren door te doen en te ervaren. Jullie krijgen inzicht in jullie eigen besluitvormingsproces, denk- en gedragspatronen en er komt duidelijkheid over de verschillende wereldbeelden in het leidersteam. Bovendien leren jullie hoe beperkende mechanismen in de organisatie om te zetten naar een versterkende manier van denken en handelen.

   

  Door bewust gebruik te maken van de Innerlijke Kracht van al jullie mensen, ervaren jullie als leiders dat jullie kunnen leren hóe je alles wat in jezelf en in de onderneming aanwezig is, in kunt zetten om datgene te bereiken wat voor jullie onderneming belangrijk is.

   

  De begeleiding is altijd opgedeeld in meerdere blokken van één of twee dagen, gedurende een langere periode. In een veilige omgeving bouwen jullie samen, aan jullie authentiek leiderschap met ontspannen daadkracht. Deze dagen zijn het beste te typeren als ‘bouwen áán je onderneming’ in plaats van training volgen. Dit maakt het traject tot een zeer waardevolle (tijds)investering. Van werken ín je bedrijf, naar werken áán je bedrijf.

  MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP! OVERTUIGD? MAAK EEN AFSPRAAK!
 • Programma

  Blok 1 Richting bepalen: Ontdekken van de droomambitie van de onderneming: wat geeft bestaansrecht?
  • Uitleg iDDD Leadership Navigator© en BusinessNavigator©
  • Ruwe schets van jullie (misschien nog onbewuste) droomambitie
  • Wat zijn de wortels van de onderneming? Wat is het oprichtingsverhaal?
  • Het hart van de bedrijfsfilosofie helder maken: wat zijn de sturende waarden en overtuigingen in de filosofie?
  • Verbinding maken tussen de teamleden van het leidersteam
  Blok 2 Verdiepen van de bedrijfsfilosofie
  • Leidende principes verhelderen
  • Krachtige en positieve resources bepalen
  • Oplossen mogelijke ‘rimpelingen’ op basis van de kernwaarden en principes
  • De kracht van versterkende communicatie
  Blok 3 en verder

  De onderwerpen komen in overleg vanuit het leidersteam. Aan de hand van de BusinessNavigator© wordt verder invulling gegeven aan de ontbrekende elementen, zoals het vaststellen van de focusgebieden en de daarbij behorende doelstellingen en iDo’s (wat jullie concreet gaan doen), wie is jullie droomklant, en hoe vertaal je je producten en diensten naar een helder businessconcept in termen van klantbeleving? Ook komt de interne en externe communicatie aan bod. Afhankelijk van de vraag, kunnen we voor deze laatste drie elementen aanvullend de iDDD MarketingNavigator© inzetten.

  MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP! OVERTUIGD? MAAK EEN AFSPRAAK!
 • werkwijze en methodieken

  De BusinessNavigator© Managementbegeleiding is opgebouwd rondom de unieke iDDD LeadershipNavigator© en de iDDD BusinessNavigator©. Deze zijn door ons ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring in persoonlijke- en zakelijke ontwikkeling. Het werkt als een op maatgemaakte leidraad voor het nemen van (belangrijke) beslissingen en het maken van essentiële keuzes. Tijdens de begeleiding maken jullie je eigen BusinessNavigator© die jullie als leidersteam ook na de training blijft ondersteunen. Ook maken jullie kennis met de kracht van de LeadershipNavigator© en hoe die er uit zou kunnen zien voor jezelf.

  Er wordt tijdens deze dagen ook gewerkt met krachtige onderdelen uit de bewezen methodieken Oplossingsgericht Werken, NLP, Systemisch Werk (opstellingen) en Mindfulness. Het geheel wordt omkleed met realistische ondernemers-, management- en levenservaringen van de begeleiders en jullie als deelnemers. De begeleiding is vooral interactief en gekoppeld aan jullie praktijk. Korte doelgerichte theorie wordt afgewisseld met een diversiteit aan praktische opdrachten, zelf- en teamreflectie, inspirerende discussies, en ontspannende momenten.

  MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP! OVERTUIGD? MAAK EEN AFSPRAAK!
 • locatie

  Alle BusinessNavigator© Managementbegeleidingen worden gegeven in de iDDD Company trainingslocatie aan zee; Strandpaviljoen Zeezicht, aan het einde van de Zeeweg, op het strand van Castricum aan Zee, Noord-Holland.

  Een plek met fijne ambiance, heerlijke keuken en fijne bediening.

  ONTDEK ZEEZICHT

   

 • TRAININGSDATA

  Alle data worden in overleg ingepland

  Arrangement Tijdens de begeleidingsdagen wordt er gezorgd voor koffie/thee/water/frisdrank en fruit gedurende de hele dag. Op alle dagen is er een uitgebreide lunch en indien er een avondprogramma is, wordt er ook een smaakvol diner verzorgd.

  MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP! OVERTUIGD? MAAK EEN AFSPRAAK!

   

 • Prijs

  De investering van een BusinessNavigator© Managementbegeleiding wordt op maat geoffreerd. We maken graag een oriënterende afspraak.

  MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP! OVERTUIGD? MAAK EEN AFSPRAAK!